Spørretimespørsmål fra Grethe Fossli (A) til forsvarsministeren

Om avslag på søknad om utsatt repetisjonstjeneste fra en person med omsorgspermisjon, begrunnet med at omsorg for små barn ikke er vektig velferdsgrunn

Datert: 07.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): En person som har et års ulønnet permisjon etter arbeidsmiljølovens § 31, for å ta hånd om et barn på ca. 1 år fordi de ikke har barnehageplass, har nå fått innkalling til repetisjonsøvelse. Søknad om utsettelse er avslått med den begrunnelse om at dette ikke er vektig velferdsgrunn etter vernepliktlovens § 18.

Mener forsvarsministeren at det er rimelig å se permisjon etter arbeidsmiljølovens § 31 i sammenheng med vernepliktlovens § 18 og at omsorg for små barn er vektig velferdsgrunn?


Les hele debatten