Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til samferdselsministeren

Om å ta distriktspolitiske hensyn og legge de nye regionkontorene i vegetaten til mindre byer eller tettsteder

Datert: 31.01.2002
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 06.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Det foregår for tida ei omfattende omorganisering innen veietaten. En stor del av omstillinga består av ei regionalisering av dagens fylkesveikontor. Regjeringa har ved flere anledninger pekt på behovet for desentralisering av statlige arbeidsplasser for å få stoppet noe av dagens sentralisering. Noen frykter at de nye regionkontora vil bli lagt til den største byen i regionen.

Vil statsråden ta distriktspolitiske hensyn, og legge de nye regionkontora til en av de mindre byene/tettstedene i den aktuelle region?


Les hele debatten