Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å sørge for at det blir inngått avtale mellom sykehuset Medi 3 i Ålesund og foretaket det sorterer under, slik at driften kan starte etter intensjonen

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I februar 2001 fikk Medi 3 i Ålesund konsesjon til sykehusdrift, og har blitt innlemmet i ordningen med fritt sykehusvalg. I forbindelse med årets statsbudsjett er det også blitt vedtatt at Medi 3 skal innlemmes i ordningen med ISF fra 2002. Nå viser det seg at dette sykehuset, på tross av Stortingets vedtak, ennå ikke har fått på plass en avtale med det foretaket de sorterer under.

Vil statsråden umiddelbart sørge for at disse avtalene blir inngått slik at driften kan starte etter intensjonen?


Les hele debatten