Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til forsvarsministeren

Datert: 31.01.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Statsråden vil ikke la Borre kommune overta Admiralboligen til redusert vederlag, men vil selge til markedspris. Kommunen arbeider med utvikling av kulturarbeidsplasser til erstatning for tapte arbeidsplasser i Forsvaret. Regjeringen har fullmakt til å avhende statlige eiendommer til lavere pris hvis særlige hensyn tilsier det.

Ser ikke statsråden at nye arbeidsplasser etter nedbemanning i Forsvaret er en slik særlig grunn for å avhende eiendommen under markedspris?


Les hele debatten