Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Om tvil om hva som er Regjeringens standpunkt til konsesjonene Naturkraft har fått for bygging av gasskraftverk

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Etter olje- og energiministerens møte med Naturkraft og deres eiere sist uke har det oppstått betydelig tvil om hva som er Regjeringens standpunkt til de konsesjoner selskapet har fått for bygging av gasskraftverk.

Kan jeg derfor be statsråden redegjøre for hvilke signaler som ble gitt i møte med Naturkraft, og hva som er Regjeringens holdninger til en eventuell forlengelse av selskapets konsesjoner?


Les hele debatten