Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om informasjon om at enkelte innvandrermiljøer står for en vesentlig del av omsetningen av illegale narkotiske stoffer i Arendal, hvor narkotikaproblemet er stort

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Narkotikaproblemet er stort i Arendal. Mange foreldre bringes til sammenbruddets rand når de oppdager at deres barn er kommet i kontakt med narkotiske stoffer. Tilgangen på narkotisk stoff skal være det minste problem i Arendal. Fra ulike kilder er informasjonen at enkelte innvandrermiljøer står for en vesentlige del av omsetningen av slike illegale stoffer i Arendal. Dette er urovekkende opplysninger.

Hva er statsråden syn på denne situasjonen?


Les hele debatten