Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til helseministeren

Om å få omgjort Helse Nords styrevedtak om å kutte 60 mill. kr ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og sikre at slike vedtak ikke blir fattet uten innsyn og debatt

Datert: 31.01.2002
Besvart: 06.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Helse Nord har besluttet å kutte 60 mill. kroner ved Universitetssykehuset Nord-Norge uten en foregående offentlig debatt. Kuttet truer et godt, sikkert og fullverdig sykehustilbud i Nord-Norge.

Vil statsråden instruere styret om å omgjøre dette vedtaket, og hvordan vil statsråden sikre at slike vedtak i fremtiden ikke blir fattet uten folkelig innsyn og debatt?


Les hele debatten