Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Om å foreslå tiltak for å utjevne de økende forskjellene i Norge før årets lønnsoppgjør

Datert: 08.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Til grunn for den såkalte moderasjonslinja i lønnsoppgjørene ligger det en klar forutsetning om at alle grupper viser samme moderasjon. Denne forutsetningen er åpenbart brutt. Regjeringen har kommet med en rekke moralske oppfordringer til folk om å vise moderasjon både i forhold til «kjøpefest» og lønnsoppgjør. Samtidig er det tydelig at forskjellene i Norge bare øker.

Vil finansministeren foreslå noen konkrete tiltak for å utjevne de økende forskjellene før årets lønnsoppgjør?


Les hele debatten