Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Om å arbeide for å utvide EØS-avtalen til også å gjelde handel med fisk og fiskeprodukter, da Norges frihandelsavtaler med søkerlandene til EU bortfaller når disse blir medlemmer

Datert: 04.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Norge har i dag frihandelsavtaler vedrørende fisk med søkerlandene til EU. Disse risikerer vi bortfaller fra den dag søkerlandene blir medlemmer. Det islandske formannskapet i EFTA har derfor et mål om å se på nye muligheter for å bedre vår markedsadgang for fisk i EU.

Ville det ikke nå være naturlig at vi i forbindelse med EUs arbeide vedrørende utvidelse, arbeidet for at EØS-avtalen ble utvidet til også å gjelde handel med fisk og fiskeprodukter?


Les hele debatten