Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Om den reelle kapitalbeskatningen i Norge

Datert: 09.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Forut for lønnsforhandlingene hevdes det at kapitalbeskatningen i Norge er 28 % mot ca. 50 % på arbeidsinntekt. Hvis dette var riktig, kunne reaksjonene vært forståelig.

Er statsråden enig i at den reelle kapitalbeskatning i Norge etter dagens regler er minst 50 % og ofte langt høyere, og hva vil statsråden i så fall gjøre for å opplyse om dette?


Les hele debatten