Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 29.01.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Bare administrasjonen av bompengeselskapene har kostet bilistene hele to mrd. kroner siden 1987, ifølge VG den 25. januar 2002.

Har statsråden noen totalkostnader for samfunnet i denne perioden når det gjelder utgiftene både til bomadministrasjon, renteutgifter, oppsetting/nedtagning av bomstasjoner, papirbehandling (kommuner, fylker og stat), forsinkelser/køer ved bomstasjoner, økte drivstoffkostnader, kostnader/skifte av billettsystemer med mer?


Les hele debatten