Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til statsministeren

Om hva statsministeren har gjort for å få til et møte med sin kollega Tony Blair om utslippene av technetium 99 fra Sellafield

Datert: 06.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): I Stortingets ordinære spørretime 7. november 2001 stilte representanten Bastesen spørsmål til statsministeren vedrørende utslippene av technetium-99 fra Sellafield. Statsministeren sa bl.a. dette: "... vi vil søke alle mulige virkemiddel for å nå fram og hindre at vi får en forverring av denne situasjonen."

Hva har statsministeren gjort for å få til et møte med sin kollega Tony Blair, for der å gjøre det klart at utslippene fra Sellafield ikke vil bli akseptert fra norsk side?


Les hele debatten