Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om auka husleige ved Lindås bu- og servicesenter

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Mange, både eldre og uføre, vurderer eigne leilegheiter i kommunale bu- og servicesenter som eit hensiktsmessig tilbod. Ved Lindås bu og servicesenter i Lindås kommune har bebuarane fått varsel om at dei frå sommaren av får auka husleiga frå 3 125 kr til 4 500 kr pr. månad. Sjølv om enkelte har rett på bustøtte, er dette likevel ein dramatisk auke for mange.

Må bebuarane finna seg i ein slik auke eller finst det avgrensingar her?


Les hele debatten