Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Om hva som vil bli gjort for at alle gårdbrukere som ønsker det, kan få levert økologisk melk som skal benyttes i økologiske matvarer

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Det er for tida stor etterspørsel etter økologisk produserte matvarer i Norge. Gårdbrukere som produserer økologisk melk får betalt 60 øre mer pr. liter enn for ordinær melk. Dette gjelder imidlertid ikke for gårdbrukere i Nord-Norge, Namdalen, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Hva vil statsråden gjøre for at alle gårdbrukere som ønsker det kan få levert økologisk melk som skal benyttes i økologiske matvarer?


Les hele debatten