Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om planer for kraftige kutt i barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo, og om å sikre at helseforetakene følger opptrappingsplanen for psykiatri

Datert: 07.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Dagsavisen den 2. februar 2002 meldes det om planer for kraftige kutt innen barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo. Barne- og ungdomspsykiatrien er et vedtatt satsingsområde som del av den vedtatte opptrappingsplanen for psykiatri.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at opptrappingsplanen følges, slik at helseforetakene bidrar til en styrking og ikke en svekkelse av barne- og ungdomspsykiatrien?


Les hele debatten