Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Om lov- og forskriftsendringer for å sidestille yrkesbetingede slitasje- og belastningslidelser med øvrige yrkessykdommer

Datert: 07.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): I april 1998 bad et flertall i Stortinget Regjeringen utrede mulighetene for utvidelse av listen over yrkessykdommer slik at den også ville omfatte spesielle slitasje- og belastningslidelser som er klart yrkesbetingede.

Hvilke utredninger har departementet gjort, og på hvilken måte er resultatet av disse utredningene fulgt opp mht. å endre lov og forskrifter slik at slitasje- og belastningslidelser som er yrkesbetingede, blir sidestilt med øvrige yrkessykdommer?


Les hele debatten