Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om tiltak for å bedre den medisinske oppfølgingen av pasienter som akuttreddes fra overdosedødsfall, og at sykehusinnleggelse burde vært rutine

Datert: 11.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Bare en liten del av de pasienter som ved bruk av motgift reddes fra overdosedødsfall av ambulansetjenesten i de større byene, blir fulgt opp med akuttinnleggelser i somatisk eller psykiatrisk sykehus, noe som burde vært rutine.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre den medisinske oppfølgingen av pasienter som akuttreddes fra overdosedødsfall?


Les hele debatten