Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om tiltak for å redusere de lange soningskøene, og hvorvidt arbeidet med å ta i bruk nedlagte forsvarsinstitusjoner som Vardåsen ved Kongsvinger er i rute

Datert: 12.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Det har over tid vært kjent at soningskøene i Norge er uakseptabelt lange. Debatten om kriminalitetsforebygging har ingen verdi så lenge idømt reaksjon ikke kan fullbyrdes raskt og effektivt.

Hvordan er situasjonen i dag, hva vil statsråden gjøre for å redusere køene, og er arbeidet med å ta i bruk nedlagte forsvarsinstitusjoner i rute, f.eks. Vardåsen ved Kongsvinger?


Les hele debatten