Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om finansministerens påpekning av at presset på den norske krona kan bli tøffere med euroen som EUs felles valuta, og om tiltak som kan sikre krona bedre mot slikt press

Datert: 09.01.2002
Besvart: 09.01.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten