Muntlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om tiltak for å rette på den dramatiske situasjonen for torskebestanden i Nordsjøen, som står i fare for å bli utryddet

Datert: 09.01.2002
Besvart: 09.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A):


Les hele debatten