Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å sikre bedre kvalitet i spesialundervisningstilbudet til elever med lese- og skrivevansker

Datert: 16.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten