Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om svaret fra EFTAs overvåkingsorgan ESA om at ordningen med å forbeholde tre professorater ved Universitetet i Oslo for kvinner, er i strid med EØS-avtalen

Datert: 16.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten