Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om at en rekke søknader om behandlingsopphold i Syden for barn med astma blir avslått pga. manglende midler til formålet

Datert: 13.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i Dagbladet 13. februar d.å. blir en rekke søknader om behandlingsopphold for barn med astma i Syden avslått med bakgrunn i at det ikke finnes tilstrekkelig med midler til dette formålet. Ut fra en søkermasse på ca. 700 blir bare ca. 170 innvilget, og det til tross for at de aller fleste av disse 700 har behov for et slikt opphold i varmere strøk.

Vil statsråden nå sørge for at det blir gitt tilstrekkelig med midler, slik at flere barn med astma kan få tilbud om behandling i Spania?


Les hele debatten