Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at statsråden har tatt til orde for ei forsøksordning der store bykommunar kan driva den vidaregåande skulen, som fylkeskommunen i dag har ansvar for

Datert: 23.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten