Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til helseministeren

Om å sikre at Bærum sykehus ikke får redusert sin boligmasse, med henvisning til en avtale mellom Helsedepartementet og Akershus fylkeskommune

Datert: 13.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Ifølge Asker og Bærums Budstikke 13. februar d.å. er Helsedepartementet og Akershus fylkeskommune i ferd med å inngå en avtale som innebærer at Bærum Sykehus mister opptil 194 av de 298 leilighetene de i dag disponerer for sine ansatte. Leilighetene er i dag et av sykehusets fremste rekrutteringsvirkemidler i et område med stort press på boligmarkedet.

Hva kan statsråden gjøre for å sikre at Bærum Sykehus ikke får redusert sin boligmasse?


Les hele debatten