Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å bekrefte at Regjeringens opplegg for forsøk med enhetsfylke vil bety at den regionale myndighet som i dag er lagt til fylkesmannen, blir underlagt folkevalgt styring gjennom fylkestinget

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Regjeringen foreslår nå at det gjennomføres forsøk med enhetsfylke. Forslaget kan tilbakeføres til forslagene i en utredning fra KS - KOU 1-98. En sentral forutsetning i denne utredningen er at den nye fylkesadministrasjonen er underlagt folkevalgt styring gjennom fylkestinget.

Kan statsråden bekrefte at Regjeringens opplegg for enhetsfylke vil bety at den regionale myndighet som i dag er lagt til fylkesmannen blir underlagt folkevalgt styring gjennom fylkestinget?


Les hele debatten