Spørretimespørsmål fra Karin Galaaen (Sp) til landbruksministeren

Om at Regjeringen legger opp til å overføre BU-fondene fra fylkesmannen til kommunene, og hvordan tilstrekkelig kompetanse i kommunene skal sikres

Datert: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Karin Galaaen (Sp)

Spørsmål

Karin Galaaen (Sp): Regjeringen legger nå opp til å overføre BU-fondene fra fylkesmannen til kommunene. I dag er disse fondene knyttet til gode faglige miljøer, som forestår rådgivning og saksbehandling, på regionalt nivå.

Hvordan skal tilstrekkelig kompetanse på disse områdene sikres i kommunene?


Les hele debatten