Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til kultur- og kirkeministeren

Om å instruere Opplysningsvesenets fond om kun å foreta rimelige leieøkninger for å dempe avgiftstrykket for landets mange tomtefestere, med henvisning til en sak i Aurskog

Datert: 14.02.2002
Besvart på vegne av: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 20.02.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): I Aurskog har det statlige Opplysningsvesenets fond krevet et eldre par en leieøkning på deres boligtomt de har leid siden 1952, som innebærer 30 ganger større leie, fra dagens 570 kr til 17 100 kr pr. år.

Synes statsråden staten som grunneier bør stå bak en slik enorm tomteleieøkning, og vil statsråden vurdere å instruere fondet til å kun foreta rimelige leieøkninger for å dempe avgiftstrykket for landets mange tomtefestere?


Les hele debatten