Spørretimespørsmål fra Raymond Robertsen (H) til utdannings- og forskningsministeren

Om at lærere i skolen møter store problemer i undervisningssituasjonen, og om hvilke forbedringstiltak som vil bli satt i verk

Datert: 14.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Raymond Robertsen (H)

Spørsmål

Raymond Robertsen (H): I Altaposten 11. februar d.å. går det frem at lærerne i skolen møter store problemer i undervisningssituasjonen. På et par år er sykefraværet femdoblet, og unge lærere som går inn i yrket med idealisme og pågangsmot, føler stor avmakt. Lærerne møter betydelige sosiale problemer i skolen, og læringsmiljøet blir dårlig.

Hvilke tiltak vurderer statsråden å sette i verk for å bedre undervisningssituasjonen for både lærere og elever i slike vanskelige tilfeller?


Les hele debatten