Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om hva som kan gjøres for at Høgskolen i Hedmark ikke kommer urimelig dårlig ut med den nye finansieringsmodellen for universitets- og høgskolesektoren

Datert: 21.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Høgskolen i Hedmark driver med en spredt kultur, en bred studieportefølje og en dominans av profesjonsutdanninger. Den nye finansieringsmodellen for universitets- og høgskolesektoren har trådt i kraft som en forsøksordning fra i år. I modellen, som inneholder flere elementer, kommer Høgskolen i Hedmark svært dårlig ut i tildeling av basiskomponenten og i den totale tildeling.

Hva kan statsråden gjøre for at skolen ikke kommer urimelig dårlig ut av den nye finansieringsmodellen?


Les hele debatten