Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om politiets oppfølging av mobbede ungdommer, og om straffebudene for voksnes unnlatelse fra å gripe inn

Datert: 18.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): En modig 16 år gammel jente fra Tynset har anmeldt åpenbart straffbare forhold. Hun har fram til i dag blitt mobbet med vold og verbale utfall i skolen, uten voksensamfunnets inngripen. Etter summarisk etterforskning, og uten å ta kontakt med jenta henla politiet i Hedmark saken (nr. 4457/0-10). Jenta ble varslet av media om utfallet.

Synes statsråden mobbede ungdommer i dag får god nok oppfølging av politiet, og er straffebudene for de voksnes unnlatelse til å gripe inn god nok?


Les hele debatten