Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Om forsinkelser i tiltak for gjennomføring av psykiatriplanen og innsparinger i etablerte tiltak, og å orientere Stortinget om hvordan øremerkede midler er brukt

Datert: 20.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Vi får nå meldinger fra hele landet om at tiltak for gjennomføring av psykiatriplanen forsinkes, eller om at det må foretas innsparinger i etablerte tiltak. Helseministeren sier i Dagsavisen 16. februar d.å. at helseforetakene innen 1. mars i år skal dokumentere hvordan øremerkede penger er brukt, og hvilke tilbud de kan gi til innbyggerne i sine regioner.

Hvordan vil statsråden orientere Stortinget om gjennomgangen han nå foretar?


Les hele debatten