Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til fiskeriministeren

Om forslaget frå Fiskeridirektoratet om at 36 fiskerikontor langs kysten skal leggjast ned og oppgåvene sentraliserast, og fiskarane sine interesser i samband med dette

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Ifølgje oppslag i Fiskaren 18. februar i år har Fiskeridirektoratet foreslått at 36 fiskerikontor langs kysten skal leggjast ned og at oppgåvene skal sentraliserast. Fiskarane går sterkt imot forslaget som dei meiner vil svekkje m.a. rådgjevingstenesta.

Meiner statsråden den nye organiseringa varetar fiskarane sine interesser?


Les hele debatten