Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at Regjeringa to månader etter revisjonen av mandatet til Arbeidslivslovutvalet har varsla oppmjuking av overtidsramma i lova og fjerning av stillingsvernet for toppleiarar

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Mandatet til Arbeidslivslov-utvalet blei revidert av Regjeringa i desember 2001. Utvalet skal gå gjennom arbeidstidsføresegnene, og mandatet blei utvida til å omfatte ei fullstendig gjennomgang av stillingsvernet. To månader etter revisjonen har Regjeringa varsla oppmjuking av overtidsramma i lova samt at stillingsvernet for toppleiarar blir fjerna.

Har statsråden tillit til den prosessen som pågår, og kvifor kan statsråden ikkje vere avventande i høve til den demokratiske prosessen som går føre?


Les hele debatten