Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Om å pålegge fergeselskapet Bastø Fosen å informere Moss kommune om hva slags farlig gods som blir fraktet på vogntog på fergene Moss-Horten og gjennom Moss sentrum

Datert: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Som en følge av fergetrafikken mellom Moss - Horten, gikk det i fjor 131 000 vogntog gjennom Moss sentrum. En del av dette er farlig gods. Ifølge Moss Avis 16. februar 2002 vil Bastø Fosen ikke rapportere hva slag farlig gods som blir fraktet med fergene. Moss kommune er avhengig av å få denne informasjon for å lage en god beredskapsplan og være forberedt på krisehåndtering.

Vil statsråden ta initiativ for å pålegge fergeselskapet å gi disse opplysningene til kommunen?


Les hele debatten