Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om tempo og fremdrift for "Remmenprosjektet" ved Høgskolen i Østfold

Datert: 21.02.2002
Fremsatt av: Linn Laupsa (SV)
Besvart: 27.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Høgskolen i Østfold har i budsjettet for 2002 fått 7 mill. kr i startbevilgning for detaljprosjektering av "Remmenprosjektet". Det er budsjettert med at det trengs ytterligere 25 mill. kr for inneværende år for å holde fremdriften i de planene det er lagt opp til.

Hvilke tanker gjør statsråden seg i forhold til tempo og fremdrift for dette viktige prosjektet?


Les hele debatten