Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om fratrekk i støttebeløp fra Statens lånekasse for studenter som benytter seg av kontanstøtteordningen

Datert: 14.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Fra 1. august 1998 innføres kontantstøtte for de aller yngste. Mye tyder på at denne ordningen vil være lite aktuell for studenter. Dagens praksis tilsier at Statens lånekasse vil trekke disse pengene fra støttebeløpet.

Vil studenter som benytter seg av kontantstøtteordningen få fratrekk i det totale støttebeløpet studentene i dag har rett til å få, og vil statsråden at det skal gjøres unntak for kontantstøtteordningen på linje med det som skjer med barnetrygden i dag?


Les hele debatten