Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til miljøvernministeren

Om å få stoppet petroleumsindustriens utslipp av vann med radioaktive stoffer, tungmetaller og organiske miljøgifter, som i becquerelnivå tilsvarer 20 pst. av utslippene fra Sellafield

Datert: 21.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Petroleumsindustrien slipper ut store mengder vann som inneholder radioaktive og hormonhermende stoffer og radioaktivt bly. Målt i bequerellnivå tilsvarer disse utslippene 20 pst. av utslippene fra Sellafield. Denne typen utslipp av radioaktive stoffer, tungmetaller og organiske miljøgifter fra norsk side svekker vår troverdighet i kampen for å bevare et rent og produktivt hav for oss selv og våre etterkommere.

Hva vil statsråden gjøre for å få stoppet disse utslippene?


Les hele debatten