Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å bygge ut ny firefelts E6 gjennom Østfold tidligere enn planlagt, da tidvis nedsatt hastighet vurderes pga. stor trafikkvekst

Datert: 27.02.2002
Fremsatt av: Øystein Hedstrøm (FrP)
Besvart: 06.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Ifølge VG den 20. februar d.å. vurderer Vegdirektoratet som fremtidig løsning å innføre variable fartsgrenser som i enkelte tidsrom settes til 50 km/t på E6 gjennom Østfold. Bakgrunnen for dette er at trafikkveksten gjennom Østfold har vært langt større enn flertallet på Stortinget har forutsett.

Vil statsråden fremme strakstiltak, bl.a. ved at utbyggingen av ny firefelts vei gjennomføres tidligere enn planlagt?


Les hele debatten