Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om hva som vil bli gjort for å bedre forholdene i Tromsø-skolene, med henvisning til statsrådens utsagn om at de fleste der vil mene at disse er i en elendig forfatning

Datert: 27.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I spontanspørretimen den 27. februar 2002 sa utdanningsministeren om skolesituasjonen i Tromsø bl.a. "De fleste der vil mene at skolene er i elendig forfatning, men jeg synes ikke det har noen særlig hensikt at jeg som utdanningsminister bare bruker tiden min på å skjelle ut kommuneledelsen der, men heller bistår dem i å prøve å få til en bedre skole."

Hva vil statsråden konkret gjøre for å bedre forholdene i Tromsø-skolene?


Les hele debatten