Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Om ev. planer om å endre struktur på forsvarskommandoene, med nedbygging av Forsvarskommando Nord-Norge som følge

Datert: 14.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Foreligger det planer i Forsvarsdepartementet som går ut på å endre struktur på forsvarskommandoene, og som kan medføre nedbygging av Forsvarskommando Nord (FKN)?


Les hele debatten