Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Om hvorvidt fiskeriministerens signaler om å liberalisere deltakerloven gjenspeiler hele Regjeringens syn, og om ev. oppfølging av signalene i eierskapsmeldingen

Datert: 06.02.2002
Besvart: 06.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten