Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Om å si nei til Vegdirektoratets forslag om å tillate 25,25 m lange vogntog og vektlegge hensynet til trafikksikkerhet, miljø og mulighetene til å få godstrafikk på veg over på jernbane

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Vegdirektoratet vil tillate vogntog som er 25,25 meter lange og veier 60 tonn. Alle medlemslandene i EU, unntatt Sverige og Finland, har sagt nei til slike vogntog ut fra hensynet til trafikksikkerhet og miljø. Disse trailerne vil konkurrere på de samme strekningene som jernbanen.

Vil statsråden vektlegge hensynet til trafikksikkerhet, miljø og mulighetene til overgang fra godstrafikk på vei til jernbane i sin behandling av Vegdirektoratets forslag, og dermed si nei til vogntog som er 25,25 meter lange?


Les hele debatten