Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til justisministeren

Om utvalgsforslaget om å erstatte beredskapslagrene for matvarer i Nord-Norge med lagre for kun ti dagers forbruk, som den private dagligvarehandelen skal få ansvaret for

Datert: 28.02.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 06.03.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Et offentlig utvalg har foreslått å fjerne beredskapslagrene for matvarer som korn, mel og sukker i Nord-Norge. I dag dekker disse lagrene ti måneders forbruk, mens utvalget mener at det er tilstrekkelig med et lager som holder til ti dagers forbruk, og at staten kan overføre ansvaret for dette til den private dagligvarehandelen.

Anser statsråden den foreslåtte ordningen som forsvarlig?


Les hele debatten