Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om kostnader knytte til bygging av tunnelar med relativt liten trafikk, type T-8

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Det har i det siste vore ein del merksemd om kva kostnader det er knytta til bygging av tunnelar med relativt liten trafikk, type T-8.

Kva er statsråden sine vurderingar av kostnader knytta til slike tunnelar?


Les hele debatten