Spørretimespørsmål fra Leif Christian Johansen (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om at private helseinstitusjoner, som fra 1992 er blitt pålagt å føre feriepenger som fordring i forhold til fylkeskommunen, nå lider tap fordi fylkeskommunene ikke vil gi refusjon for feriepengene

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Leif Christian Johansen (KrF)

Spørsmål

Leif Christian Johansen (KrF): I 1992 kom det fra Kommunaldepartementet forskrift om nye prinsipper for fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Disse innebar at private helseinstitusjoner som får tilskudd fra fylkeskommunen, må bokføre feriepenger som fordring overfor fylkeskommunen.

Finner statsråden det rimelig at private helseinstitusjoner, som fra 1992 er blitt pålagt å føre feriepenger som fordring i forhold til fylkeskommunen, nå blir økonomisk skadelidende fordi fylkeskommunene ikke vil gi refusjon for feriepenger?


Les hele debatten