Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til helseministeren

Om å bidra til å få gjennomført planene om 73 boliger i Fredrikstad for folk med psykiske lidelser eller rusproblemer, da staten kun gir tilskudd til fem omsorgsboliger i kommunen for 2002

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Fredrikstad kommune planlegger 73 boliger for folk med psykiske lidelser eller rusproblemer. Planene er helt avhengig av tilskudd fra den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Nå viser det seg at staten kun gir tilskudd til 5 omsorgsboliger i Fredrikstad og bare 24 boliger i hele Østfold for 2002.

Mener statsråden at dette er en satsing innenfor området psykiatri og rus, og hva vil statsråden foreta seg for at planene Fredrikstad kommune har kan gjennomføres?


Les hele debatten