Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til justisministeren

Om å sørgje for at kystradiostasjonane blir oppretthaldne, då dei representerer ein viktig tryggleiksfaktor for fiskerinæringa og anna maritim verksemd

Datert: 28.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Ifølgje oppslag i media går ei arbeidsgruppe som er satt ned av Justisdepartementet inn for å leggje ned alle kystradiostasjonane, med unntak av hovudredningssentralane i Bodø og Sola. Kystradioen representerer ein viktig tryggleiksfaktor for fiskerinæringa og anna maritim verksemd. Forslaget har derfor skapt sterk uro blant folk langs kysten.

Vil statsråden sørgje for at kystradiostasjonane blir oppretthaldne?


Les hele debatten