Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til helseministeren

Om hjelp til barn og voksne med ADHD

Datert: 04.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det er grunn til å tro at bare under halvparten av barn med ADHD får hjelp. Bare 3 000 barn får behandling med Ritalin, som er ett av flere hjelpetiltak. At så få får adekvat hjelp er svært alvorlig siden disse barna ofte er hyperaktive med manglende konsentrasjon og impulskontroll. Mange ungdommer med ADHD "medisinerer" seg sjøl med rusmidler, og i fengslene er personer med ADHD overrepresentert.

Er statsråden enig i at det nå må tas initiativ for å hjelpe barn og voksne med ADHD, og hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten