Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om tillitskrise mellom naturforvaltningen og distriktsbefolkningen med hensyn til felling av rovdyr

Datert: 15.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Den siste tids uro i distriktsbefolkningen, med avsløringer av ulovlig felling av fredede rovdyr, viser at det er total tillitskrise mellom naturforvaltningen og distriktsbefolkningen. At Direktoratet for naturforvaltning overprøver vedtak fattet av en lovlig oppnevnt nemnds anbefaling av fellingskvote for jerv utenfor kjerneområde i tråd med Stortingets vedtak, forsterker denne tillitskrisen.

Hva har miljøvernministeren tenkt å gjøre for å opprette tilliten til naturforvaltningen?


Les hele debatten